Mitt namn är Maria Ignérus. Jag är utbildad Hippolog samt Ridlärare 2. 

Jag är född 1996 och har alltid haft ett brinnande inresse för djur och framförallt hästar. Vid 11 års ålder började jag rida på ridskola och blev introducerad till Islandshästen. Jag fascinerades av hur mycker kraft och vilja det kunde finnas hos en häst. 

Under min  gymnasietid växte  ntresset och blev allt större.  Jag utbildade mig då till ungdomsledare inom SIF och började undervisa ungdommar , hålla turridningar samt arbetade som ledare och ridlärare på ridläger vid Agersta Islandshästcenter i Uppsala.  Ett intresse för utbildning och utveckling av både hästar, elever och ekipage började växa fram till något som till slut kändes naturligt.

Efter gymnasiet valde jag att söka in och gå hippologutbildningen med inriktning islandshäst för att få en bred utbildning. Hippologutbildningen erbjuder både utbildning av ryttare och häst men även en djupare kunskap om allt runt omkring hästen, såsom anatomi, foder samt olika träningsmetoder och hur dom påverkar hästen.Sommaren 2018 tog jag en kandidatexamen i hippologi.