Kontakt 

Verksamheten bedrivs på Slätterne Gård i Sandviken/ Högbo
Adress: Kvarnströmsvägen 18, 811 92 Sandviken
Tel: 0736635268
E-post: mignerus@gmail.com